Zelfredzaamheid 

Leerlingen worden voorbereid op de hun rol in de samenleving. Een belangrijk element van het onderwijs is gericht op het persoonlijkheidsvorming van leerlingen, de socialisatie en het zo goed mogelijk opleiden en toerusten voor de vervolgplek en de maatschappij.

Voor sommige leerlingen is de zelfredzaamheid een thema waar extra aandacht voor dient te zijn. Zo zit er in Compasser een lijst waarmee de zelfredzaamheid van leerlingen inzichtelijk gemaakt kan worden, zodat duidelijk wordt of op dit domein extra ondersteuning nodig is.