Leerlijnen en projecten verbinden aan doelen en competenties

 

Ga voor jezelf eens na wat de leukste lessen waren toen je nog op school zat.

De lessen die ik mij van vroeger nog herinner toen ik op het voortgezet onderwijs zat, zijn vooral de projecten die ik samen met anderen heb uitgevoerd. 

Nu wordt er ook nog veel projectmatig gewerkt en ik merk aan mijn eigen kinderen hoe leuk ze dit vinden en ik zie dan veel motivatie en gedrevenheid bij hen. Vaak doen ze zelfs meer dan nodig is vanuit de drive om het nog mooier en completer te maken! 

Drie voorbeelden van hoe er gewerkt kan worden met Compasser.

1) Geschiedenis

Als een leerling voor een geschiedenisproject een krant maakt over een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld de industriële revolutie in Engeland, dan werkt de leerling aan veel meer doelen dan alleen aan de doelen van geschiedenis. Zo levert het project ook een bijdrage aan (kern)doelen van Nederlands zoals teksten lezen, schrijven, maar ook aan bijvoorbeeld ICT-vaardigheden (21-eeuwse vaardigheden) en vormgeving. De voortgang op de leerdoelen van geschiedenis zouden inzichtelijk moeten worden, maar ook dat dit project een bijdrage levert aan de beheersing van andere (kern)doelen. 

Naast kerndoelen en leerdoelen waarin kennis en kunde in naar voren komen, zijn competenties van groot belang. Competenties zoals plannen en organiseren, samenwerken, omgaan met veranderingen en met tegenslag, formuleren en rapporteren, beslissen, etc. zijn allemaal ontzettend belangrijk. Door de leerlijnen en de projecten hiermee te verbinden, kan ook de voortgang op de competenties inzichtelijk gemaakt worden.

 

2) Praktijkvorming

Wanneer een leerling in het praktijkonderwijs een lunchgerecht klaarmaakt, dan werkt hij of zij aan leerdoelen van het vak, zoals hygiënisch werken, bepaalde snij- en bereidingstechnieken, maar levert het bereiden van het lunchgerecht ook een bijdrage aan andere doelen. Denk bijvoorbeeld aan doelen zoals het meten van tijd (eieren koken) en het instellen van de oven op de juiste temperatuur van Rekenen wiskunde of het spreken en luisteren (kerndoelen van Nederlands) om te communiceren met de chef. De leerling werkt naast de leerdoelen ook aan competenties als instructies en procedures opvolgen, formuleren en rapporteren, het inzetten van middelen en materialen, kwaliteit leveren en ga zo maar door.

 

3) Scheikunde

Bij scheikunde is het interessant om een proef op een wetenschappelijke manier te benaderen, zodat er conclusies aan de resultaten verbonden kunnen worden. Wanneer een leerling een onderzoek opstart om een hypothese te toetsen, dan is een onderdeel hiervan het maken van de proefopstelling, het uitvoeren van de proef en het noteren van het proces en de bevindingen zodat de bevindingen reproduceerbaar en verifieerbaar zijn. De leerling is bezig met de scheikundige proef, maar deze proef levert ook een bijdrage aan de kerndoelen van Nederlands, wiskunde en leert de leerlingen de proef en de resultaten te verantwoorden en te presenteren. Een eindcijfer is voor de leerling interessant, maar vooral de feedback op onderdelen is waar de leerling eigenlijk behoefte aan heeft (dit deed je goed en wanneer je dat doet wordt het nog beter). Deze feedback geeft inzicht aan de leerling, maar geeft ook de docent handvatten om de instructies op af te stemmen en om te reflecteren op wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden aan bijvoorbeeld de instructie in de les. Zo genereert de docent ook stuurinformatie over zijn eigen lessen en kan dit ingezet worden ter verbetering van het planmatig en opbrengstgericht inrichten van de lessen.

 

Database

Om de leerlijnen vorm te geven zit er in Compasser een database van allerlei leerdoelen gekoppeld aan lesmethodes en eindtermen. Ieder leerdoel in de lesmethode is gekoppeld aan andere doelen waar dit doel ook een bijdrage aan levert. Zo levert een biologie leerdoel mogelijk ook een bijdrage aan een leerdoel van wiskunde en levert een doel van schoonmaken ook een bijdrage aan het doel om voor jezelf te kunnen zorgen.

In de database zitten veel lesmethodes die gekoppeld zijn aan meerdere doelen. Mocht je een methode missen en willen toevoegen, geef dan even een seintje en dan wordt dit in de database opgenomen.

 

360˚ feedback

​Om de voortgang objectief vast te kunnen stellen, kunnen er meerdere beoordelaars gevraagd worden de leerling te beoordelen. De leerling en beoordelaars die tot de schoolorganisatie behoren, kunnen beoordelen in Compasser. Beoordelaars buiten de organisatie, zoals werkplekbegeleiders, kunnen een link krijgen om de voortgang van de leerling vast te leggen. Doordat er vanuit meerdere perspectieven beoordeeld wordt, ontstaat er een objectief beeld van de voortgang en de beheersing.

 

Met Compasser kun je eenvoudig leerlijnen samenstellen en in zijn geheel of in kleinere delen koppelen aan leerlingen of groepen leerlingen. De leerlingen kunnen feedback krijgen op hun voortgang en krijgen zo inzicht over de vorderingen en hun ontwikkeling. Ook zien zij aan welke leerdoelen er al gewerkt is en wat er nog komen gaat. Niet alleen de docent kan de leerling beoordelen, maar ook andere betrokkenen kun je uitnodigen voor feedback. Met Compasser kun je 360° feedback toepassen waarbij betrokkenen uitgenodigd kunnen worden om de voortgang van de leerling van feedback te voorzien.

Zo hebben de leerling en alle betrokkenen inzicht in de leerdoelen, de voortgang en de beheersing van de doelen en weet de leerling of hij of zij klaar is voor het gevecht met de eindbaas!