Wat is Compasser?

Compasser is een onlineapplicatie waarop scholen inloggen in een afgeschermde schoolomgeving, leerlijnen kunnen samenstellen en de voortgang van leerlingen en groepen leerlingen inzichtelijk kunnen maken.

Compasser is een maatwerkproduct dat eenvoudig zelf in te richten is.

 

Terug naar de essentie

Compasser brengt registreren terug naar de essentie. De voortgang die leerlingen doormaken, wordt vastgelegd om inzicht te krijgen in wat de leerling al beheerst. Wanneer het inzichtelijk is wat de leerling beheerst, wordt duidelijk wat het niveau van de leerling is en wat er eventueel nog aangeboden dient te worden. Compasser maakt het maken van leerlijnen/opleidingstrajecten en het registreren van de voortgang eenvoudig, snel en overzichtelijk.

 

Doelgroep

Compasser kan ingezet worden van praktijk(gericht)onderwijs tot vwo en van regulier tot speciaal onderwijs.

Compasser is ontwikkeld om voortgang van leerlingen inzichtelijk te maken. Met Compasser kun je op een eenvoudige manier zelf leerlijnen creëren voor leerlingen en de voortgang inzichtelijk maken. Leerlingen en teamleden hebben inzicht in de voortgang op de leerlijn en zien wat er al geleerd is en wat er nog geleerd moet worden om te voldoen aan de eindtermen.

Compasser is ontwikkeld voor het voortgezet (speciaal) onderwijs. Of het nu een havo is of een school waar de leerlingen uitstromen naar de arbeidsmarkt of naar de dagbesteding, in Compasser kun je eenvoudig leerlijnen en de resultaten inzichtelijk maken voor de betrokkenen.

 

Wanneer je Compasser gebruikt, kun je zelf bepalen hoe en wanneer de voortgang inzichtelijk gemaakt wordt. Dit kan door middel van het inrichten van vragenlijsten. In de vragenlijst wordt ingesteld hoe de voortgang geregistreerd wordt. Is het door middel van observatie, een toets, een werkstuk, een praktische opdracht of door zelfreflectie, dit kan eenvoudig ingericht worden. In Compasser is 100% maatwerk mogelijk. Zo kun je als school zelf de toets matrijs en de rubric inrichten zoals je dat zelf wilt. Of dit nu voor de arbeidscompetenties is, de vakvaardigheden of de leerdoelen van het gymnasium, het kan allemaal eenvoudig zelf samengesteld worden.