Koppelingen

Wanneer een leerling een bepaalde vaardigheid oefent, is hij/zij bezig met het zich eigen maken van verschillende doelen binnen meerdere domeinen. Compasser maakt dit inzichtelijk. Als de leerling bijvoorbeeld werkt aan de vaardigheden om klanten telefonisch te woord te staan, dan wordt er aantoonbaar gewerkt aan diverse kerndoelen van Nederlandse taal (spreken, luisteren, woordenschat), maar ook aan leergebiedoverstijgende kerndoelen als taken uitvoeren, enzovoort.

In Compasser worden de opbrengsten inzichtelijk op meer domeinen dan alleen de praktijkvorming.