Leerlijnen voor de praktijkvakken en de stages

Om leerlingen voor te bereiden op de uitstroombestemming worden leerlijnen, ook wel opleidingstrajecten genoemd, vormgegeven. Zo zijn er opleidingstrajecten die leerlingen voorbereiden op het werken in de horeca, de logistiek, het groen, de detailhandel, etc., maar ook voor de kernvakken zijn er veel leerlijnen beschikbaar of zelf op maat te maken. Omdat geen leerling gelijk is en iedere leerling op een andere manier tot leren komt, wordt er in het onderwijs veel maatwerk geboden. De opleidingstrajecten kunnen snel en eenvoudig op maat gemaakt waarbij er geput kan worden uit de database van Compasser. In deze database worden bijna 15.000 vakvaardigheden benoemd op basis van ruim 250 methodes voor de praktijkvakken, branche cursussen en kernvakken. Door het selecteren van vakvaardigheden of opdrachten kunnen eenvoudig opleidingstrajecten worden vormgegeven. Deze opleidingstrajecten kunnen aan leerlingen en/of groepen leerlingen gekoppeld worden. Wanneer het opleidingstraject van de leerling niet in de database zit, dan kan dit toegevoegd worden. 

De voortgang is eenvoudig te registreren met een paar klikken. De opbrengsten zijn eenvoudig inzichtelijk  te maken op het niveau van de individuele leerling, maar ook op het gebied van (zelf samen te stellen) groepen.

“Een doel zonder een plan, is slechts een wens” – Antoine de Saint-Exupéry – een Franse schrijver