Paragin en de Onderwijsadviseur

Compasser is ontwikkeld door Paragin en de Onderwijsadviseur. Beiden geloven er in dat software kan bijdragen aan een betere wereld, doordat mogelijkheden inzichtelijk worden en talenten tot bloei komen.

Paragin ontwikkelt internetsoftware om voor haar gebruikers persoonlijke en professionele groei mogelijk te maken, verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties en waarde toe te voegen aan kwaliteiten, talenten, kennis en vaardigheden. Bij Paragin zijn de gegevens van de organisatie en de leerlingen in veilige handen.

De Onderwijsadviseur ondersteunt onder andere scholen bij het optimaliseren van het onderwijs. De Onderwijsadviseur is specialist op het gebied van arbeidstoeleiding van leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit de Onderwijsadviseur worden scholen geholpen op beleidsmatig gebied, processen, inhoud van het onderwijs en het gezamenlijk bedenken van werkende concepten en instrumenten voor het onderwijs, zodat leerlingen nog beter onderwijs krijgen en de teamleden gemak ervaren.

Voortgang in een portfolio

 

De resultaten van de leerling kunnen geïmporteerd worden in het e-portfolio van InCtrl. De visie van InCtrl is: “Een mens is meer dan een verzameling diploma's. Talenten tellen net zo hard mee en de ambitie is dit voor organisaties en individuen zichtbaar te maken. We willen graag organisaties ondersteunen bij het in beeld brengen en managen van de (verborgen) talenten van hun eigen medewerkers, leerlingen of kandidaten.” Zie voor meer informatie de website van InCtrl.