Structuur 

Leerlingen dienen zo optimaal mogelijk voorbereid te worden op de vervolgbestemming. Voor veel leerlingen zal dat het mbo zijn of vormen van passende arbeid. Dit kan op de reguliere arbeidsmarkt zijn, in een vorm van beschutte arbeid of vormen van dagbesteding. Het is van belang dat de structuur van Compasser aansluit bij de structuur van de uitstroombestemming.

Compasser is ingericht op basis van de structuur van het mbo-onderwijs. Het mbo werkt met kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. Het basisdeel bevat de kernvakken en de onderdelen die gelden voor alle kwalificaties, zoals de algemene arbeidscompetenties. Het profieldeel bevat de specifieke onderdelen. De praktijkgerichte algemene onderdelen en de specifieke onderdelen zijn onderverdeeld in kerntaken. Een kerntaak (bijvoorbeeld assistent in een arbeidsorganisatie) is onderverdeeld in werkprocessen (bijvoorbeeld werkzaamheden voorbereiden). Ieder werkproces beschrijft vaardigheden en gedragingen en is gekoppeld aan de SHL-competenties. Alle ±15.000 vaardigheden die in de database van Compasser zitten, zijn gekoppeld aan de werkprocessen van de 9 kwalificatiedossiers van de mbo-entreeopleiding.

Om opbrengsten langs de lat van verschillende domeinen te kunnen leggen (zoals de kerndoelen Nederlands, Rekenen/wiskunde, de leergebiedoverstijgende kerndoelen en de kerndoelen voorbereiding op arbeid van het vso, het domein werken van het Curriculum PrO, de Passende Perspectieven Praktijkonderwijs en de 21th Century Skills), is iedere vaardigheid gekoppeld aan de SHL-competenties, de kerndoelen, de Passende Perspectieven PrO, het domein werken van het Curriculum PrO en de 21th Century Skills. Hierdoor zijn er allerlei opbrengsten te destilleren waaraan de leerling gewerkt heeft.

Deze structuur is herkenbaar voor de partners in het mbo, maar vooral ook op de arbeidsmarkt. De Boris-praktijkverklaringen zijn opgebouwd volgens dezelfde structuur. Daarnaast geven de verschillende vormen van opbrengsten interessante (management)informatie op het gebied van de verschillende opleidingstrajecten. Tot slot passen de opbrengsten binnen planmatig en opbrengstgericht onderwijs.