Terug naar de essentie

Compasser brengt registreren terug naar de essentie. De voortgang die leerlingen doormaken, wordt vastgelegd om inzicht te krijgen in wat de leerling al beheerst. Wanneer het inzichtelijk is wat de leerling beheerst, wordt duidelijk wat het niveau van de leerling is en wat er eventueel nog aangeboden dient te worden. Compasser maakt het maken van leerlijnen/opleidingstrajecten en het registreren van de voortgang eenvoudig, snel en overzichtelijk.