top of page

LEERLIJNEN: zelf maken en/of putten uit een database met ruim 22.500 leerdoelen en vakvaardigheden

Om het onderwijs planmatig en opbrengstgericht vorm te geven, kun je werken met leerlijnen. In Compasser zitten de leerdoelen/vakvaardigheden van tientallen methodes waarnaar verwezen wordt. Er kan in de database gekozen worden uit ruim 22.500 leerdoelen/vakvaardigheden. Ieder leerdoel is gekoppeld aan meerdere doelen waar het werken het leerdoel ook een bijdrage levert. De leerdoelen zijn bijvoorbeeld gekoppeld aan verschillende kerndoelen-sets, de 21-eeuwse vaardigheden en de kwalificatiedossiers van de mbo-entreeopleiding. Een groot deel van de leerdoelen/vakvaardigheden is ook gekoppeld aan de CED-leerlijnen en de Passende Perspectieven van het praktijkonderwijs voor de kernvakken. Wanneer je een leerling feedback geeft op het gerecht dat de leerling bereid heeft, dan zie je als docent ook aan welke doelen de leerling nog meer gewerkt heeft. 

De leerling kan in het portfolio de leerdoelen/vakvaardigheden zien waaraan gewerkt gaat worden. Ook de voortgang is inzichtelijk voor de leerling. 

Je kunt eenvoudig voor één leerling of een hele groep leerlingen leerlijnen met leerdoelen samenstellen. De leerdoelen kunnen weer eenvoudig beoordeeld worden, waardoor inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de leerling, maar ook van een hele groep leerlingen.

In de database zitten veel lesmethodes. Mocht je een methode missen en willen toevoegen, geef dan even een seintje en dan wordt dit in de database opgenomen. Maar je kunt ook zelf eenvoudig leerdoelen en (vak)vaardigheden toevoegen en koppelingen maken of bewerken.

compasser_onderwijsadviseur_3.png
compasser_onderwijsadviseur_6.png
bottom of page