Opbrengsten 

De registratie van de voortgang geeft inzicht in de beheersing van de vaardigheden, de competenties, de motivatie, de zelfredzaamheid en de belastbaarheid van leerlingen. Deze elementen zijn voorspellers voor succes op de vervolgbestemming, zoals de (beschutte) arbeidsmarkt, vormen van dagbesteding of de mbo-entreeopleiding.

De opbrengsten zijn inzichtelijk op meerdere niveaus. Zo kunnen de opbrengsten op het niveau van de individuele leerling, groepen leerlingen en op schoolniveau inzichtelijk gemaakt worden.